Gotlands Fotbollförbund föreningsbesök

Gotlands Fotbollförbund har varit och besökt Levide IF. Tack till Levide IF för bra samtal. På bilden ses representanter från Levide IF:s fotbollsektion tillsammans med representanter från Gotlands Fotbollförbund.

GFF föreningsbesök

Denna vecka har Gotlands Fotbollförbund besökt Kappelshamns IK. Stort tack till Kappelshamns IK för en trevlig dag med bra informationsutbyte!

GFF styrelsemöte nr 7

Den 3 oktober hade GFF sitt sjunde styrelsemöte för verksamhetsåret. Bland de punkter som stod på dagordning fanns : Uppdatering av fotbollsfesten som äger rum den 20 oktober. Inkommande motioner till representanskapet den 8 december gicks igenom. Gotlands Fotbollförbund bjuder in till träff den 22 oktober för ledare till ungdomslagen på Gotland där bland annat de nya spelformerna under 2019 kommer att presenteras. Nästa styrelsemöte är den 7 november.

Ledarträff 22 oktober

Gotlands Fotbollförbund bjuder in till träff för ledare till ungdomslagen på Gotland. Den här träffen är för att utvärdera serierna för barn/ungdomsfotbollen både för pojkar och flickor som spelats under året. Vi får även besök av vår regions nationella fotbollsutbildare, Lotta Hellenberg, som kommer att informera om de nya spelformerna ( finns på SvFF fogis https://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/ för barn och ungdomsfotbollen som börjar gälla från 2019.
Anmälan till thomas@gotlandsff.se senast den 19 oktober. Skriv även vilken/vilket lag och förening ni representerar samt ett kort svar på frågan: Hur har er serie fungerat? Vad kan bli bättre? Finns det någon övrig fråga som ni vill lyfta så skriv ner den så tar vi upp den under mötet.
Träffen är vid Solbergaskolans matsal måndagen den 22 oktober klockan 18,30.

Hjärtligt Välkomna!

Information om nya SM för Flickor 17 år (F17), säsongen 2019

Svenska Fotbollförbundet har sedan 2016 arbetat för att se över hur man för svensk fotbolls bästa ska kunna anordna tävlingar för åldrarna 15–19 år, för att tillgodose både elit- och bredd, dvs. att det leder till fler elitspelare och till att fler spelar fotboll längre.
Under tävlingskonferenserna 2016 fördes diskussioner kring tänkbara förändringar som tagits fram och i december 2017 beslutade representantskapet att:

Nya spela lek o lär

Nya spela, lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) är svensk fotbolls inriktningsdokument för barn- och ungdomsverksamhet. Från 2018 finns en ny version bestående av häfte, webbplats och utbildning - med ambitionen att nå ut till fler!

Den nya versionen innehåller omformulerade riktlinjer som lyder enligt följande:

  • Fotboll for alla
  • Barns och ungdomars villkor
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande
  • Hållbart idrottande
  • Fair Play

Utbildningen i Fotbollens spela, lek och lär vänder sig till olika målgrupper inom fotbollsfamiljen: spelare, aktivitetsledare, föräldrar och organisationsledare.

Gunnar Pettersson från SvF:s utvecklings- och utbildningsavdelning har lett arbetet med det nya materialet.

Varför har Svenska Fotbollförbundet gjort om FSLL?

- FSLL har sedan länge varit utgångspunkten för vår tränar- och spelarutbildning. Materialet har därmed använts flitigt internt på Fotbollförbundet och varit en viktig del på våra tränarutbildningar för barn- och ungdomsfotboll. Vi vill sprida budskapet till flera än bara tränarna och för att lyckas med det behövde vi göra en del förändringar. Det nya materialet skapar bättre förutsättningar för att nå ut med budskapet till t.ex. föräldrar, spelare och organisationsledare.

Vad är nytt?

- Tidigare var FSLL ett häfte. Den nya versionen består även av en webbplats och en utbildning. Budskapet är det samma som tidigare men vi har jobbat hårt med att formulera om texterna så att det blir tydligare vad vi menar.

- Dessutom är det viktigt att den här typen av material hela tiden är aktuellt och följer utvecklingen både i samhället i stort och inom idrotten och fotbollen specifikt. Sedan den gamla versionen skrevs har det hänt en hel del runt omkring oss. Bland annat har RF en ny strategi för idrotten, fotbollen har tagit fram nya mål och strategier samt att det konstant kommer ny forskning kring barn- och ungdomsidrott. Detta måste vi ta hänsyn till i inriktningen för barn- och ungdomsfotboll.

Mer info om FSLL hittar du på Fotbollsportalen

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter