Målvakts Camp!

Riktar sig mot målvakter 12-17 år samt till ledare som vill utveckla sig inom målvaktsträning.

Välkommen till Traume IP 7 och 8 april! Info och anmälan HÄR

Spelarutbildning F04

Nu är det dags att komma igång med spelarutbildning för F04! info och anmälan. Här

Spelarutbildning P03

Välkomna till spelarutbildning för pojkar 03. Info och anmälan. Här

Gotlands Fotbollförbunds årsmöte

Torsdagen den 1 mars höll Gotlands Fotbollförbund årsmöte. 13 föreningar var representerade. Urban Olofsson valdes in som ny i styrelsen samt omval på Sven-Åke Håkansson, Mats Englund och Susanne Appelgren. Till ordförande omvaldes Monica Hjerp.

I samband med årsmötet delade Gotlands Fotbollförbund genom ordförande Monica Hjerp ut priset till årets förening 2017. Priset gick till P18 IK. På bilden ser vi P18 IK:s ordförande Michael Tano ta emot priset.

Fotbollskoordinator i Föreningen!

Gotlands Fotbollförbunds strävar till att vara mer ute i föreningarna och stötta och hjälpa till med i synnerhet ungdomsverksamheten. Välkomna!

GFF Spelarutbildningsplan är nu klar!

GFF Spelarutbildningsplan

Den kanske viktigaste aspekten för att fotbollen ska få behålla flera spelare längre är att det är bra och rolig verksamhet i lagen under träningar och matcher. Därför har Svenska Fotbollförbundet tagit fram en spelarutbildningsplan för att visa hur man bör träna och spela i olika åldrar. Gotlands Fotbollförbund har nu skapat resurser för att hjälpa till med att implementera spelarutbildningsplanen både i sin egen verksamhet och hos föreningarna. GFF har även tagit fram ett häfte med exempel på bra träning för varje nivå.

De fyra nivåerna
Hur man bör hantera träningar och matcher varierar beroende på hur gamla barn/ungdomar man tränar. Därför har Svenska Fotbollförbundet delat in planen i fyra nivåer. GFF har även tagit fram ett häfte med exempel på bra träning för varje nivå. GFF har även ett häfte för de allra yngsta barnen kallat fotbollsglädje. Ni hittar våra häften under flikarna.

En långsiktig uppföljning
För att skapa ett hållbart arbete med spelarutbildningsplanen krävs att föreningen kontinuerligt jobbar med uppföljning av spelarutbildningsplanen i alla sina lag.

Tag denna möjlighet till att utveckla fotbollen i er förening!

Kontakta fotbollsutvecklare Kristoffer Ahl på Gotlands Fotbollförbund för mer information om spelarutbildningsplanen och om ni vill komma igång med spelarutbildningsplanen i er förening. Mail kristoffer.ahl@gotlandsff.se Tel 0735–646432.

Häften och mer info finns i fliken till vänster under GFF Spelarutbildningsplan.

Fotbollsfesten 2018!

Gotlands Fotbollförbund avser att fortsätta arrangera en fotbollsfest med årets bästa priser efter seriespelet är avslutat i höst. Tanken är att den skall äga rum i månadsskiftet okt/nov. det vi behöver är att skapa en arbetsgrupp som planerar arrangemanget. Så finns det intresserade i er förening som tycker det skulle vara kul att vara med i arbetsgruppen så hör av er till oss.

Styrelsen i Gotlands Fotbollförbund kansli@gotlandsff.se

Idrottslyftet 2018 öppnat!

Nu är det öppet att ansöka om idrottslyft under 2018. Info i fliken till vänster under idrottslyftet/föreningsutveckling-idrottslyftet-idrottslyftet Gotlands Fotbollförbund.
Även info Här Välkomna att söka!

Att kora segrare i tävlingsverksamhet för barn

Vid Representantskapet den 1 december förändrades regeln om förbud mot att kora segrare i cuper för barn- och ungdomar. Bl.a. togs möjligheten att söka dispens från förbudet bort.
Förbundsstyrelsen (FS) fick Representantskapets uppdrag att bl.a. definiera vad som avses med internationellt deltagande enligt det nya regelverket. Bifogat finner ni de justerade anvisningar som FS tagit fram där det bl.a. framgår vad SvFF definierar som cuper med internationellt deltagande (cupen har ett eller flera deltagande lag från annat nationsförbund). Notera också, som framgår av anvisningarna, att dispensförfarandet är borttaget och att det därför åligger SDF att löpande kontrollera att kravet efterlevs när SDF ger tillstånd till cuper.
I övrigt beslutade FS den 14 december att frågan om möjlighet att reglera krav rörande barn- och ungdomscupers fair play-aktiviteter, samt frågan om att begränsa svenska lags deltagande i internationella turneringar enligt yrkandet vid Representantskapsmötet från Skånes FF ska återkomma till styrelsens möte i april 2018. Anvisning cupsegrare

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter