Domarutbildning steg 1

Den 17 augusti genomförs domarkurs steg 1 för alla som vill bli fotbollsdomare. anmälan till Bo Darvelid: bo.darvelid@hotmail.com

Island Games Guernsey 2021

Ledare/tränare till de båda fotbollstrupperna till Island Games 2021 är nu klara. För damerna är det Dennis Gabrielsson och Joakim Lindgren och för herrarna är det Mikael Waktel och Olle Björklund. Under hösten kommer besked om spelen kommer att genomföras 2021 med tanke på rådande pandemi.

Fyra gotlänningar på Riksläger 2020

Då årets utvecklingsläger ställts in presenterade SvFF i början på maj ett nytt läger, Riksläger 2020. Lägret har samlat 128 spelare på flick- och pojksidan, representerade från alla 24 distrikt, födda 2005 och spelarutbildare, nationella fotbollsutbildare och ungdomsförbundskaptener kommer tillsammans att säkerställa en god spelarutbildning under dessa dagar. Lägret säkerställer även uppstarten av landslagsverksamheten på F- och P15-nivå under hösten.

De som representerat Gotland på detta läger är Isak Hammarlund, Visby AIK, Emrik Stockmarr, Visby AIK, Tëa Gråberg, Stenkyrka IF samt Miranda Milton, Dalhem IF

5 nyutbildade domare!

5 nya domare har utbildats sig och tillkommit till domarkåren. Vi är mycket glada för det. Under augusti månad kommer nästa steg 1 domarutbildning.

Intresserad? Kontakta Bo Darvelid, bo.darvelid@hotmail.com, så berättar han mer.

GFF’s rekomendationer kring matcharrangemang

Vid genomförande av matcher är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att:

        bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna,

        det finns goda möjligheter att tvätta händerna och

        trängsel mellan människor undviks.

        Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med polisen, SvFF:s skarpa rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder:

        på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare, funktionärer och, i förekommande fall, media) ska vara på plats, samt

        sätta upp skyltar vid arenan/idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a)2 för att vänligt be ev. publik att lämna arenaområdet/idrottsplatsen.

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Vid en fotbollsmatch räknas endast publiken – inte spelare, ledare och funktionärer (Bollkallar ser GFF som funktionärer)– som deltagare. Se mer på polisens hemsida, https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/.

En fotbollsmatch kan anses utgöra en offentlig tillställning. Avgörande för bedömningen av om en match utgör en offentlig tillställning eller inte blir om anordnaren har som syfte att ha publik på matchen och om anordnaren, för det fall de inte vill ha publik, har vidtagit några åtgärder för att tillse att publik inte kommer till matchen (se ovan om rekommenderade åtgärder). Om en eller flera matcher anses vara offentliga tillställning(ar) enligt ovan gäller följande i fråga om hur man ska räkna antalet åskådare

        När det gäller enstaka matcher i en serie, eller liknande tävlingsmässigt upplägg, ska varje match ses som en (1) offentlig tillställning för sig, där hemmaföreningen är ansvarig anordnare. Detta gäller även om det samtidigt spelas flera matcher på samma fotbollsplan eller idrottsanläggning. I dessa fall ska alltså förbudet mot mer än 50 åskådare räknas för varje match för sig.

Uppdatering Gotlands Fotbollförbunds distriktverksamhet

Efter de senaste besluten från FHM så har GFF beslutat att starta upp säsongen 2020. Barn- och ungdomverksamhet tom div 7 startar upp redan till helgen den 6/6 medan all övrig tävlingsverksamhet startar upp den 14/6

Div 4 Herr startar 14/6

Dubbelmöten. Omgång med speldatum 10/6 flyttas till 14/6

Div 5 Herr startar 2/8

Singelmöten och omg 10 flyttas till den 27/9

Div 6 Herr startar 4/8

Singelmöten

Div 7 Ungdom startar 7/6

Trippelmöten

Regeln med 4 överåriga på matchrapporten gäller först efter den 14/6!

Div 4 Dam startar 16/6

Trippelmöten

F15 startar 8/6

Trippelmöten

F13 startar 7/6

Dubbelmöten

P14 startar 6/6

Dubbelmöten

P13 startar 6/6

Dubbelmöten

3mot3, 5mot5, 7mot7 startar 6/6

Förändringar kan komma att ske per sammandrag för att minska antalet deltagare

DM Herrar

startar snarast efter 14/6 med de föreningar som vill fortsätta sitt deltagande. Kansliet kommer föra samtal med berörda föreningar för att hitta matchtider. GFF kommer snarast återkomma med datum för final. Anmälningsdatum till Svenska cupen är framflyttat och om DM hinner spelas färdigt så är det DM vinnaren som anmäls som representant från Gotland.

Bestraffningslättnader för WO

WO (0-3) kan lämnas inför match och resultatet kommer sättas till 0-3 men blir utan bestraffningsavgift tom 31/7 för alla serier förutom Div 4 Herrar. Nytt beslut om ev bestraffningslättnader kommer efter det.

Rekommendationer gällande matcharrangemang kommer publiceras på GFF innan helgen.

Tävlingskommittén

Sven-Åke Håkansson

Uppdatering ang seriestarter

I väntan på Folkhälsomyndighetens (FHM) besked om fotboll som förväntas komma med någon form av information på fredag 29/5 så har Tävlingskommittén GFF tagit följande beslut :

All serie- och matchverksamhet på Gotland under vecka 23 skjuts upp ytterligare 1 vecka i väntan på FHM's besked. Om rekommendationen från dem är att vi kan påbörja tävlingssäsongen så kör vi enligt beslut från GFF's styrelsemöte i början av maj med 1 veckas förskjutning. Uppskjutna matcher från vecka 23 planeras in under säsong. Om FHM fortsatt avråder från tävlingsspel så flyttas starten för spel till 1/8 med korrigeringar. Nytt beslut från GFF kommer senas 4/6

Tävlingskommittén

Sven-Åke Håkansson

Ansök nu!

Mer info och ansökan HÄR!

Uppdatering efter Gotlands Fotbollförbunds styrelsemöte 6/5

Styrelsen i Gotlands Fotbollsförbund har beslutat om följande förändringar i distriktets tävlings- om matchverksamhet pga Covid-19 . Vi följer löpande FHM's och SvFF's rekommendationer och nytt beslut kommer tidigast efter nästa Tävlingskommittémöte 25/5

Div 4 Herr startar 10/6

Serien bantas till dubbelmöten

Div 5 Herr startar 25/6

Serien bantas till singelmöten

Div 6 Herr startar 4/8

Serien bantas till singelmöten

Div 7 Ungdom startar 1/6

Serien bantas till trippelmöten

Div 4 Dam startar 2/6

Serien bantas till trippelmöten

F15 startar 3/6

Serien bantas till trippelmöten

Omgång 1 27/5 senareläggs och serien startar med trippelmöten 3/6

F13 startar 7/6

Serien bantas till dubbelmöten

P14 startar 8/6

Serien bantas till dubbelmöten

P13 startar 6/6

Serien bantas till dubbelmöten

3mot3, 5mot5, 7mot7 startar 1/6

Förändringar kan komma att ske per sammandrag för att minska antalet deltagare

Start tidigas 1/6 första sammandraget i juni

Gällande träningsmatcher så är det upp till varje enskild förening att följa de direktiv som kommer från FHM och SvFF.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter