Energikoncernen E.ON

Även 2016 finns möjlighet att ansöka om medel ur Energifonden för de föreningar som har egna anläggningar.
Mer info finns HÄR

Energikoncernen E.ON och Svenska Fotbollförbundet har ingått ett unikt avtal och bildat en så kallad Energifond. Totalt satsar E.ON och SvFF 3 miljoner kronor. Målsättningen är att de cirka 1.500 föreningar som äger och driver sina anläggningar ute i landsbygden - på orter med mindre än 3000 invånare - ska kunna söka bidrag för att minska sitt elberoende och hitta alternativa energilösningar. Mer information och ansökningsblankett hittar du i bifogad länk
http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/anlaggningarenor/stod-kontakt/energifonden/