Energikoncernen E.ON

Energikoncernen E.ON och Svenska Fotbollförbundet har ingått ett unikt avtal och bildat en så kallad Energifond. Totalt satsar E.ON och SvFF 3 miljoner kronor. Målsättningen är att de cirka 1.500 föreningar som äger och driver sina anläggningar ute i landsbygden - på orter med mindre än 3000 invånare - ska kunna söka bidrag för att minska sitt elberoende och hitta alternativa energilösningar. Mer information och ansökningsblankett hittar du i bifogad länk
http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/anlaggningarenor/stod-kontakt/energifonden/