NY STYRELSE OCH 100 ÅRS FEST!

Gotlands Fotbollförbunds nya styrelse valdes på årsmötet och består av :

Monica Hjerp ordförande
Sven-Åke Håkansson vice ordförande
Mats Englund
Frida Myrvälder
Jan Lindell
Bo Darvelid
Andreas Olsson

2021 fyller Gotlands Fotboll förbund 100 ÅR!

Styrelsen avser att bjuda in till jubileumsfest lördagen den 27 februari för att fira 100 ÅR!

SAVE THE DATE! Vi återkommer i ärendet!