GFF styrelsemöte nr 7

Den 3 oktober hade GFF sitt sjunde styrelsemöte för verksamhetsåret. Bland de punkter som stod på dagordning fanns : Uppdatering av fotbollsfesten som äger rum den 20 oktober. Inkommande motioner till representanskapet den 8 december gicks igenom. Gotlands Fotbollförbund bjuder in till träff den 22 oktober för ledare till ungdomslagen på Gotland där bland annat de nya spelformerna under 2019 kommer att presenteras. Nästa styrelsemöte är den 7 november.