Info damer div 2

Administrerande distrikt har, i samråd med Tävlingsgruppen, beslutat om åtgärder kring Damer division 2 Svealand.

  • Seriestart skjuts upp till 21 maj och de 4 första omgångarna skjuts upp.
  • Serien genomförs med dubbelomgångar och de uppskjutna matcherna planeras in under säsongen.
  • Matchdatum sätts i samråd mellan berörda föreningar. Även oktober månad kan användas för att genomföra matcherna.
  • Tävlingsstyrelserna följer utvecklingen och kan tvingas ta nya beslut med kort varsel beroende på utvecklingen av Coroanaepidemin i samhället.

Coronautbrottet innebär exceptionella utmaningar för vårt samhälle. Svensk fotboll tar sitt ansvar och på bästa sätt försöker bidra till att situationen hanteras så effektivt som möjligt, så att riskerna för smittspridning minimeras. Men vi ser också att det fortfarande, om man vidtar de åtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till, finns möjligheter att ägna sig åt fotboll runtom i landet.

Vi ser att en serie med dubbelmöte, hemma- borta, är sportsligt mest rättvist och att antalet uppskjutna matcher är hanterbart. Vi kan komma att behöva fatta nya beslut om utvecklingen i samhället förändras. Vi kommer då att i rimlig tid återkomma med detta beslut, säger Tävlingsgruppens sammankallande Lars Norman.