Information om nya SM för Flickor 17 år (F17), säsongen 2019

Svenska Fotbollförbundet har sedan 2016 arbetat för att se över hur man för svensk fotbolls bästa ska kunna anordna tävlingar för åldrarna 15–19 år, för att tillgodose både elit- och bredd, dvs. att det leder till fler elitspelare och till att fler spelar fotboll längre.
Under tävlingskonferenserna 2016 fördes diskussioner kring tänkbara förändringar som tagits fram och i december 2017 beslutade representantskapet att:

Information om nya SM för Flickor 17 år (F17), säsongen 2019

• SM för Flickor 17 (F17) införs säsongen 2019 genom fri anmälan och geografiskt indelat seriespel följt av slutspel med åttondels-, kvarts-, semifinal och final.

• F17-serierna anordnas av SvFF och administreras med stöd av SDF,

• kombinerade lag (maximalt tillhörande två föreningar) ska ges rätt att delta i tävlingen (inklusive slutspel), samt,

• SM för F16 som en konsekvens av detta genomförs för sista gången säsongen 2018 och därefter ersätts av SM för F17.

Sammansättningen av lag i respektive seriegrupp kommer att bestämmas utifrån geografisk närhet lagen emellan, med beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist. Varje lag kommer att spela minst två matcher mot varje annat lag i sin seriegrupp. Administrerande SDF har dock rätt att, efter att seriegrupperna har fastställts, besluta om ändring av antalet matcher i respektive seriegrupp.

Anmälan
Lag ska alltid anmälas till, och delta i, tävling i föreningens officiellt registrerade namn. Fri anmälan råder till F17. Kombinerade lag som består av maximalt två föreningar har rätt att delta i tävlingen. I dessa fall anmäls lagen i ett kombinerat lagnamn, vilket ska godkännas av SvFF.

Anmälan om deltagande ska göras till SvFF senast den 15 november 2018. Om det föreligger särskilda skäl får SvFF förlänga anmälningstiden. Länk till anmälan: http://fogis.se/anmalanf17

Varje deltagande förening ska erlägga en anmälningsavgift om 2 500 kr, vilken inbetalas till respektive administrerande SDF senast den 31 mars 2019.

Representationsbestämmelser
I F17 gäller att endast spelare som under innevarande kalenderår fyllt högst 17 år får delta. Spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

Together #WePlayStrong
F17-serierna kommer att vara en liten del i projektet Together #WePlayStrong, som är ett UEFA-projekt. Mer om projektet finns att läsa på: http://www.weplaystrong.org/#!/en/home

Vid frågor om tävlingen, kontakta:

Moa Westermark
E-post: moa.westermark@svenskfotboll.se
Telefon: 08 735 09 33