Avtackningar/uppvaktningar

På domarkonferensen 24/10 avtackades vår Distriktsdomare, Bengt Björnlund som dömt fotboll under många år.