Ekonomiska Föreskrifter 2018

De ekonomiska föreskrifterna för 2018 fastställdes på
Gotlands Fotbollförbunds Årsmöte den 1 mars.

Ekonomiska föreskrifter HÄR