Ekonomiska Föreskrifter 2017

De ekonomiska föreskrifterna för 2017 fastställdes på
Gotlands Fotbollförbunds Årsmöte den 2 mars.

Ekonomiska föreskrifter 2017