Regler vid fakturabetalningar

GFF regler och avgifter Fakturering från 1/12 2014.
Förseningsavgift

Förseningsavgift debiteras på obetald faktura som erhållit förlängd förfallodag.
Förseningsavgift som tas ut är 250 kr. Avgiften tas ut då fakturan förfallit till betalning.
Beslut om förseningsavgift sker då 3 bankdagar förflutit efter den förlängda förfallodagen.
Ränta
För obetald faktura efter förfallodag kommer ränta på fakturabeloppet debiteras med 2,73 % .
(Räntan uppdateras årligen kring 1/12 och baseras på Swedbanks 4 åriga bostadslån).
Ränteberäkningen sker automatiskt i Visma Förening. Räntebeloppen faktureras 2-4 ggr/år.

Undantag

Förening/organisation kan genom kontakt med GFF träffa avtal om förlängd förfallodag
eller träffa avtal om avbetalningsplan och därigenom få påminnelseavgift och eventuellt ränta reducerad/eliminerad beroende på föreliggande situation och sakskäl.
Kontakten skall i så fall vara tagen innan förfallodag.
Påminnelseavgift
Påminnelseavgift om 60 kr införs vid utskick från o med 2:a betalningspåminnelse.   Första påminnelsefaktura skickas
tidigast 5 dagar efter förfallodagen. Därefter skickas påminnelse med minst 7 dagars mellanrum och max tre påminnelser. Därefter kan fordran komma att överlåtas till kreditbolag typ Payex.

Övrigt

Förseningsavgift
Den 16 mars 2013 infördes nya betalningsregler för svenska företag och organisationer.
Lagen gäller endast affärsrelationer mellan företag, myndigheter och organisationer – inte med privatpersoner. Beslutet är i enlighet med EU:s direktiv för att få bukt med sena betalningar och långa betalningstider. Företag och organisationer som drabbas av sena betalningar kan nu ta ut en förseningsavgift på 450 kronor.

Den nya avgiften kräver inget avtal eller annan förhandsinformation. Du behöver alltså inte ange på fakturan att avgiften kommer att tas ut, utan den kan tas ut omedelbart efter att fakturan förfallit till betalning. Rätten till att
ta ut avgiften kan endast avtalas bort om det finns särskilda skäl till det.

Förseningsavgiften är en maxavgift, vilket betyder att om du väljer att ta ut 450 kronor direkt kan du inte senare lägga på påminnelseavgift, inkassoavgift och eventuell avgift för att upprätta en amorteringsplan.