Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendium delas ut till två ungdomsledare, en pojk- och en flickledare, inom fotbollen som under det gångna året visat prov på:

  • Bra ledarskap
  • Vilja att utvecklas
  • Stor entusiasm

Stipendiet består jämte diplom av 2 500:- var.
Stipendiet delas årligen ut på Årets Fotbollsgala/Årsmöte och förslag på stipendiater skall skriftligen vara Gotlands Fotbollförbund tillhanda senast den 30 september årligen.