Idrottslyftet

Information om ansökningsförfarande


1. Ni kan använda följande punkter i tankearbetet med idrottslyftsansökan.

Bakgrund/syfte: Varför vill ni genomföra Idrottslyftet?
Mål: Vad vill ni uppnå med satsningen?
Metod: Hur ska ni genomföra satsningen?
Finansiering: Vad kostar de olika aktiviteterna inom Idrottslyftet?
Tidsplan: När planerar ni att genomföra Idrottslyftet?
Uppföljning/utvärdering: Hur planerar ni att redovisa satsningen?

Processa och förankra idrottslyftsidén i föreningen innan ni ansöker om pengar.

2. Läs informationen om idrottslyftet i menyen till vänster. (Idrottslyftet Gotlands Fotbollförbund)

Anöskningsapplikationen för idrottslyftet 2018 på Gotland är öppen till och med 31 december.
Ansökningarna behandlas av Gotlands FF:s Utbildningkommitté och beslutas av Gotl FF:s styrelse.

3. Logga in på föreningens hemsida i IdrottOnline, klicka på fliken "Idrottslyftet" i toppbaren, läs informationen och gå vidare till ansökningsformuläret för Idrottslyftet år 2018.

Alla medlemmar som kan logga in kan skriva ansökan, men endast ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig kan skicka in den till fotbollsdistriktet.

OBS! Föreningen måste ha aktiverat sin IdrottOnline-sida för att kunna söka och få medel från Idrottslyftet. Om ni inte redan har gjort detta, gå in på www.idrottonline.se och läs informationen om hur ni öppnar en sådan sida.

Frågor angående Idrottslyftet besvaras av Gotlands FF, Thomas Wessman 0720-775595 thomas@gotlandsff.se

Utbildningskommittén
Gotlands Fotbollförbund

Gå in på följande LÄNK för att se Svensk fotbolls inriktning för Idrottslyftet