Paket att söka samt Fria Projekt

Idrottslyftet 2018- Gotlands Fotbollförbund

Det är dags att ansöka om medel från Idrottslyftet. Vi erbjuder som vanligt ett antal paket, men vi ser gärna att föreningarna kommer med egna ansökningar för att utveckla fotbollen på Gotland.

Ni kan använda följande punkter i tankearbetet med er idrottslyftsansökan:

Bakgrund/Syfte: Varför vill ni genomföra Idrottslyftet?

Mål: Vad vill ni uppnå med satsningen?

Metod: Hur skall ni genomföra satsningen?

Finansiering: Vad kostar de olika aktiviteterna inom Idrottslyftet?

Tidsplan: När planerar ni arr genomföra Idrottslyftet?

Uppföljning/utvärdering: Redovisas genom återrapport i Idrott On Line

Årets anmälningar görs via webben:
Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. Klicka på Idrottslyftsfliken för att ansöka om medel för Idrottslyftet 2018.

Idrottslyftet 2018

Det är dags att ansöka om medel från Idrottslyftet. Vi erbjuder som vanligt ett antal paket, men vi ser gärna att ni kommer med egna kreativa ansökningar (fria projekt) för att utveckla fotbollen på Gotland!
Idrottslyftets övergripande syfte är:

"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten".

Idrottslyftpengar söks via idrott online. Nedan ser ni exempel på paket som går att söka. Det går även att söka egna fria projekt. Kontakta Thomas Wessman 0720–775595 thomas@gotlandsff.se

För frågor och mer information.

Paket nr 1

Tränarutbildning C. Paketet innefattar kursledare, kursmaterial och förtäring. Sök/kostnad 2500:-/deltagare.
Paket nr 2
Tränarutbildning B ungdom. Paketet innefattar kursledare, kursmaterial och förtäring. Sök/kostnad 3500: - deltagare
Paket nr 3
Målvaktstränarutbildning C. Paketet innefattar kursledare, kursmaterial och förtäring. Sök/kostnad 1500:-/deltagare.
Paket nr 4
Målvaktstränarutbildning B. Paketet innefattar kursledare, kursmaterial och förtäring. Sök/kostnad 2500:-/deltagare.
Paket nr 5
Domarutbildning steg 1. Paketet innefattar kursledare, kursmaterial och förtäring. Sök/kostnad 1000:-/deltagare.
Paket nr 6
Föreningsdomarutbildning. Sök/kostnad 1000:-/deltagare.
Paket nr 7
Spelarutbildningsplanen. Målet är att informera och utbilda i SvFF:s spelarutbildningsplan hos er förening. Detta är mycket viktigt för en förenings fotbollsutveckling. GFF besöker och utbildar föreningen vid 4 tillfällen (tre timmar/gång). Sök/kostnad 7500:-/förening.
Paket nr 8
Fotbollsaktivitet asylboenden/asylsökande. Sök 5000: - för genomförande.
Paket nr 9
Föräldrautbildning. Sök 2500: - för genomförande.
Paket 10
Föreningsbesök. Utbildning ungdomstränare. Genomförande, analys, tema, utvärdering. 2 besök.
Sök 5000: - för genomförande.
Paket nr 11

FRIA PROJEKT. Vad kan utveckla ungdomsfotbollen i just er förening? Kom med kreativa förslag inom ramen för svensk fotbolls inriktning för 2018 års idrottslyft. Beskriv förslaget nedan.