Paket att söka samt Fria Projekt

Idrottslyftet 2017- Gotlands Fotbollförbund

Det är dags att ansöka om medel från Idrottslyftet. Vi erbjuder som vanligt ett antal paket, men vi ser gärna att föreningarna kommer med egna ansökningar för att utveckla fotbollen på Gotland.

Ni kan använda följande punkter i tankearbetet med er idrottslyftsansökan:

Bakgrund/Syfte: Varför vill ni genomföra Idrottslyftet?

Mål: Vad vill ni uppnå med satsningen?

Metod: Hur skall ni genomföra satsningen?

Finansiering: Vad kostar de olika aktiviteterna inom Idrottslyftet?

Tidsplan: När planerar ni arr genomföra Idrottslyftet?

Uppföljning/utvärdering: Redovisas genom återrapport i Idrott On Line

Årets anmälningar görs via webben:
Logga in på föreningens IdrottOnline-sida. Klicka på Idrottslyftsfliken för att ansöka om medel för Idrottslyftet 2017.

Paket nr 1: Tränarutbildning C. Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna med instruktörer ur GFF. Paketet innehåller kursmaterial samt förtäring. Sök/kostnad 2 500:-/deltagare

Paket nr 2: Tränarutbildning B Ungdom. Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna med instruktörer ur GFF. Paketet innehåller kursmaterial samt förtäring. Sök/kostnad 3 500:-/deltagare

Paket nr 3: Målvaktstränarutbildning C. Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna med instruktörer ur GFFPaketet innehåller kursmaterial samt förtäring. Sök/kostnad 1 000:-/deltagare

Paket nr 4: Domarutbildning Steg 1. Kursen genomförs genomförs av SISU Idrottsutbildarna med instruktörer ur GFF. Paketet innehåller kursmaterial samt förtäring. Sök/kostnad 1 000:-/deltagare

Paket nr 5: Föreningsdomarutbildning. Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna med instruktörer ur GFF. Sök/kostnad 1 500:-/förening och tillfälle. Minst 5 deltagare/tillfälle

Paket nr 6: spelarutbildningsplanen. Målet är att implementera spelarutbildningsplanen hos er förening. Detta är mycket viktigt för en förenings fotbollsutveckling. GFF projektanställer en person som planerar, genomför och utvärderar projektet och besöker och utbildar föreningen vid 4 tillfällen(3 timmar/gång) Sök/kostnad 7 500:-/förening

Paket nr 7: Fotbollsaktivitet på Asylboenden. Sök 5 000:- för genomförande

Paket nr 8: Föräldrautbildning. Sök 2 500:- för genomförande FRIA PROJEKT. Vad kan utveckla fotbollen i just din förening? Kom med kreativa förslag inom ramen för svensk fotbolls inriktning för 2017 års idrottslyft.

Fria projekt
Vad kan utveckla fotbollen i just din förening? Kom med kreativa förslag inom ramen för svensk fotbolls inriktning för 2017 års idrottslyft.
Fria projekt som följer SvFF:s riktlinjer samt gynnar barn-och ungdmsfotbollen på Gotland.
Barnrättsperspektivet skall säsrskilt beaktas.

Exempel på populärt fritt projekt:

Vår spelarutbildare Dennis Gabrielsson kommer ut till er och håller i en träning eller del av träning tillsammans med er tränare för laget. Innan träningen är det genomgång av temat för kvällen med tränarna/ledarna, efter träningen utvärderar och analyserar vi träningen, temat och dess genomförande

samt hur man kan tänka kring spelarutbildningsplanen med mera.

Vår ambition är att skapa ett långvarigt samarbete där målet är att kunna behålla så många spelare som möjligt och erbjuda spelarna en miljö där dom känner att dom utvecklas.

Så här går det till rent praktiskt:

  • Ni ansöker om ett paket som innehåller 2 besök.
  • Ni söker för detta i idrottslyftansökan i idrott online. (fria projekt)
  • Summan ni söker för ett paket (2 besök) är 5000: -
  • Vi beviljar er 5000: - för detta paket.
  • Gotlands fotbollsförbund fakturerar er 3500: -.
  • 1500: - har ni över till eventuellt övriga utgifter.

Det går naturligtvis att söka fler paket för att få besök vid fler tillfällen.

Detta går att söka omgående.

Sista ansökningsdag är 17-09-30.

Anmälan till thomas@gotlandsff.se

Efter anmälan tar vår spelarutbildare Dennis Gabrielsson kontakt.

Vid frågor ring 0498–278056 eller 0720–775595 (Thomas Wessman)

Vid frågor ring:

Thomas Wessman 0720-775595 thomas@gotlandsff.se