Testa din föreningskunskap

Vet du hur ett årsmöte fungerar?
Vet du hur man bildar en förening?

Testa dina föreningskunskaper genom detta test.
Klicka här för att komma till testet