ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

Denna kommitté jobbar med följande frågor

  • Anläggningsfrågor
  • Konstgräsplaner

Niklas Callenmark

Mobil: 070-447 70 12
E-post: niklas.callenmark@telia.com

Ansvarsområde: Ordförande

Hans Lindkvist

Mobil: 070-726 15 70
E-post: hans.lindkvist@arribabygg.se

Jonas Sundgren

E-post: jonas.sundgren@gotland.se

Jan Lindell

Tel: 0706-288301
E-post: janflindell@gmail.com