Domarutskottet

Detta utskott ligger under Tävlingskommittén och jobbar med

  • Domartillsättning
  • Domarutbildning
  • Domarkonferenser
  • Domarefrågor
  • Utbytesdomare

Cecilia Hagvall

Ordförande

Mobil: 072-205 85 97
E-post: cecilia.hagvall@se.gt.com

Pelle Öström

Rekryteringsansvarig

Mobil: 070-767 77 14
E-post: pelle.ostrom@comhem.se

Nils-Erik Folebo Lundberg

Ledamot

Mobil: 070-942 80 64
E-post: ne_mcd@hotmail.com

Elizabeth Qviström

Mobil: 070-583 71 75
E-post: info@qaskad.com

Kjell Karlström

Mobil: 070-533 92 12

Ansvarsområde: Adjungerad, domarobservatör

Rickard Gyllgårde

Mobil: 0706-333777
E-post: rick.pettersson@gmail.com

Ansvarsområde: C 4 Coach