Affärs & Kommunikationsutskottet

Detta utskott ligger under MArknadskommittén och jobbar med

  • Sponsring
  • Kommunikation
  • Affärsutveckling
  • Information till Föreningar i form av Infobrev. Start våren 2013.