TÄVLINGSKOMMITTÉN

Denna kommitté jobbar med

  • Serier
  • Träningstider
  • Planbokningar
  • Hallbokningar
  • Krullis Cup
  • Representatnskap
  • Fotbollsmöten

Sven-Åke "Swixen" Håkansson

Ordförande

Tel: 26 47 18
Mobil: 073-765 84 92
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se

Claes Pettersson

Ledamot

E-post: visbyclaes@gmail.com

Ansvarsområde: Tävlingssekreterare

Hardy Hanquist

Adjungerad sekreterare

Tel: 0498-27 80 56
E-post: hardy@gotlandsff.se

Cecilia Hagvall

Ledamot

Gunnar Nyström

Ledamot

Mobil: 0739621895
E-post: gunnar.nystrom@lfgotland.se

Nils Erik Folebo

E-post: ne_mcd@hotmail.com

Bo Darvelid

E-post: bo.darvelid@hotmail.com