Resultat

Roma 6

Högby 6 0--1

Garda 6 Klinte 6 2--2

Högby 6 Garda 6 0--0

Klinte 6 Roma 6 3--0

Roma 6 Garda 6 1--2

Högby 6 Klinte 6

0--2

Klinte 6 till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 feb kl 0920


Solberga 6b Norrbacka 6 0--2

Gråbo 6 Athené 6 1--2

Stenkyrka 4-6 Solberga 6b 3--1


Norrbacka 6 Gråbo 6 0--1

Athené 6 Stenkyrka 4-6 0--1

Solberga 6b Gråbo 6 0--1Stenkyrka 4-6 Norrbacka 6 0--2

Athené 6 Solberga 6b 1--1


Gråbo 6 Stenkyrka 4-6 1--0

Norrbacka 6 Athené 6 2--0
Norrbacka 6 till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 februari kl 0900Solklint 6 Västerhejde 6 0--2
Solberga 6a Väskinde 6 0--2
Allé 6 Södervärn 61 0--2
Väskinde 6 Solklint 6 7--1
Västerhejde 6 Allé 6 3--0
Södervärn 61 Solberga 6a 0--2
Allé 6 Väskinde 6 0--5
Västerhejde 6 Södervärn 61 0--1
Solklint 6 Solberga 6a 0--3
Södervärn 61 Solklint 6 4--0
Solberga 6a Allé 6 2--1
Väskinde 6 Västerhejde 6 0--1
Solklint 6 Allé 6 0--5
Väskinde 6 Södervärn 61 2--1
Västerhejde 6 Solberga 6a 2--1
Väskinde 6 till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 februari kl 0900
Västerhejde 6 till semifinal i Södervärnshallen som bästa 2:a fredag 28 februari kl 0920

Södervärn 73 Roma 7b 3--1
Solberga 7a Södervärn 72 1--0
Roma 7b Solberga 7a 0--3
Södervärn 72 Södervärn 73 0--1
Södervärn 73 Solberga 7a 0--5
Roma 7b Södervärn 72 1--0
Solberga 7a till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 februari kl 0940
Södervärn 75 Roma 7a 2--1  (0--3)
Högby 7:2 Solberga 7c 0--2
Roma 7a Högby 7:2 0--9
Solberga 7c Södervärn 75 4--0
Södervärn 75 Högby 7:2 1--2  (0--3)
Roma 7a Solberga 7c 0--3
Solberga 7c
till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 februari kl 0940
Solberga 7g Athené 7 1--4

Athené 7 Södervärn 74 2--1
Södervärn 74 Solberga 7g 0--0
Athené 7 till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 februari kl 1000
Högby 7:2 till semifinal i Södervärnshallen som bästa 2:a fredag 28 februari kl 1000
Södervärn 83 Högby 8:1 0--0
Högby 8:1 Solberga 8e 1--0

Solberga 8e Södervärn 83 3--0
Högby 8:1 och Solberga 8e till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 februari kl 1220
Solberga 8b Fårösund 8 8--0
Fårösund 8 Klinte 8a 1--2
Klinte 8a Solberga 8b 1--0
Klinte 8a och Solberga 8b till semifinal i Södervärnshallen fredag 28 februari kl 1220
Grupp Lag Årskurs
F Semifinal Norrbacka 6 Väskinde 6 6 1--2
F Semifinal Klinte 6 Västerhejde 6 6 0--4
G Semifinal Solberga 7a Solberga 7c 7 3--2
G Semifinal Athené 7 Högby 7:2 7 3--2
F plac. 3-4 Norrbacka 6 Klinte 6 6 7--0
G plac. 3-4 Solberga 7c Högby 7 7 0--1
F Final Väskinde 6 Västerhejde 6 6 3--2
G Final Solberga 7a Athené 7 7 2--1
H Semifinal Högby 8:1 Solberga 8b 8 1--3
H Semifinal Klinte 8a Solberga 8e 8 0--2
I Gruppspel Södervärn 95 Solberga 9 c 9 2--0
I Gruppspel Orion 7-9 Solberga 9 c 9 1--0
I Gruppspel Orion 7-9 Södervärn 95 9 0--5
H plac. 3-4 Högby 8:1 Klinte 8a 8 1--2
H Final Solberga 8b Solberga 8e 8 2--0
I Final Södervärn 95 Orion 7-9 9 2--0