Fotboll i skolan

Fotboll i grundskolan

Syftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

- Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.

- Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.

- Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.

- Verka för Fair Play i hela skolan.

Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll.

Studieplan - samtliga elever bör erhålla ett ex. av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen.
Träning/undervisning - profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass á 60 min/vecka under hela läsåret.
Instruktör - ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Diplomkurs Bas alt. gamla U3 eller Steg 2.
Samverkan - skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och de föreningar eleverna representerar.