Innehåll Fotboll i skolan

BAKGRUND
Fotboll är Sveriges största idrott. När vi fick Riksidrottsgymnasium för olika idrottsgrenar var Svenska Fotbollförbundet ett av de första förbunden, som utnyttjade denna möjlighet. Tanken var, att de bästa fotbollspelarna i landet skulle kombinera studier och fotboll. Senare har Riksidrottsgymnasierna kompletterats med regionala och lokala fotbollsgymnasier. Idag finns dessa på nästan alla större orter. Spelarna, som fått möjlighet att utöka sin träning på dagtid har också blivit bättre fotbollspelare. Idag kan vi se många spelare i gymnasieåldern som spelar i Allsvenskan och Div I. Detta gäller både flickor och pojkar. De goda erfarenheterna från fotbollsgymnasierna väckte idén, att man skulle erbjuda samma möjligheter även till den obligatoriska skolans skolår 7-9. I mitten av 90-talet startades försök i ett antal kommuner. Läroplanen Lpo 94 ger möjlighet i timplanen att använda både elevens val och skolans val. Dessa fotbollsklasser har fungerat bra, och eleverna har nått bra resultat även i andra ämnen.

Med materialet "Fotboll i skolan - skolår 7-9" vill Svenska Fotbollförbundet underlätta för skolor runt om i landet att starta och bedriva fotbollsklasser i skolår 7-9.

SYFTE
Syftet med ämnet fotboll är:
att ta tillvara fotbollsintresset hos både flickor och pojkar i skolår 7-9 och utveckla deras färdigheter och kunskaper i fotboll att ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand att lära eleven att ta ansvar både för sina egna studier och sin egen träning att verka för Fair Play i hela skolan

MÅLGRUPP
Målgrupp är:
Fotbollsintresserade flickor och pojkar som är aktiva i en fotbollsförening och som går skolår 7-9.

ÄMNET FOTBOLL
Fotbollsutbildningen ska:
· Ingå i ämnet Idrott
· Ha möjligheter att integrera andra ämnen
· Inriktas mot teknik- och spelträning
· Komplettera föreningsträningen
· Utveckla eleven i fotboll
· Utveckla eleven som person
· Påverka hela skolarbetet positivt

TIMPLAN
Fotbollsundervisningen ska:
· I första hand utnyttja tiden för Elevens val
· Omfatta minst två träningstillfällen per vecka på ca 90 min vardera
· Omfatta praktik ( 75 - 80% ) och teori ( 20-25% )
· Ge eleven samma undervisning som andra elever i övriga skolämnen
· Ge eleven full behörighet att söka gymnasieskolans samtliga program

KURSPLAN I FOTBOLL
Vi presenterar här en kursplan för undervisningen i fotboll. Den är som kursplanen i idrott och hälsa uppbyggd med strävansmål, kursmoment och uppnåendemål.

Strävansmål:
Fotbollsundervisningen ska sträva efter att eleven
- får god teknik.
- får spelförståelse i anfallsspel och försvarsspel.
- får god fysik som hon/han kan underhålla med egen träning.
- får god psykisk och social kompetens
- får insikt i domarskap och ledarskap samt kunskap om föreningslivet

Kursmoment:

PRAKTIK TEORI
Skolår 7: Teknik Fair Play, Starta Vågen
Skolår 8: Teknik, Anfallsspel Kick Off, Domarutbildning
Skolår 9: Teknik, Anfallsspel, Försvarsspel Idrott för ungdom, Ledarutbildning

Teknik Anfallsspel Försvarsspel Teorilitteratur
- Passning - Spelbar - Försvarssida - Fair Play i skolan
- Mottagning - Spelavstånd - Press - Starta vågen
- Vändning - Spelbredd - Markering - Kick Off
- Fint/dribbling - Speldjup - Täckning - Instruktörsbok för
- Skott - Omställning - Omställning föreningsdomare
- Nickning - Idrott för ungdom
- Målvaktsteknik - Träna och leda små lirare

Uppnåendemål:
Eleven ska efter genomgången fotbollsutbildning
- behärska passningar, mottagningar, vändningar, finter/dribblingar, skott, nickning samt målvaktsteknik.
- förstå och kunna utveckla fotbollsspelets grunder i anfallsspel.
- förstå och kunna utveckla fotbollsspelets grunder i försvarsspel.
- ha insikt i fotbollens träningslära
- kunna arrangera en fotbollsturnering i skolan

PERSONAL / LÄRARE
Fotbollsläraren bör:
· Vara lärare med fotbollskompetens
· Om möjligt ha Svenska Fotbollförbundets Steg 3-utbildning eller motsvarande erfarenhet
· Tillsättas av skolan eventuellt i samråd med Skolansvarig i distriktets fotbollförbund
· Få möjlighet till kontinuerlig fortbildning/kompetensutveckling (distriktets fotbollförbund lämnar information om sitt ordinarie utbildningsprogram)

ANSÖKAN
Görs på skolan i samband med valet av elevensval.

INTAGNING
Föredlningen görs av skolan.

FRÅGOR
Allmäna frågor kan besvaras av Gotlands FF.