Registrering av asylsökande

Ett förtydligande gällande det registreringsintyg som det hänvisas till på blanketten:
(d.v.s. det intyg förening alltid ska inhämta vid nyregistrering av spelare). I förekommande fall är god man att likställa med vårdnadshavare.

Registrering av asylsökande-Fotboll
Registrering av asylsökande-Futsal