Dispenser

Inom Gotlands Fotbollförbund gäller följande:
- Dispens sökes innan spelaren deltar i matchen.
- Alla uppgifter skall fyllas i.
- Ansökan görs på dispenansökningsblankett
- Ansökan söks av lagledare eller styrelseledamot.
I övrigt vad som gäller med dispensreglerna hänvisas till
Tävlings- och Representationsbestämmelserna som finns i Tävlingskalendern och på vår hemsida.

Dispensblankett hittar du i vårt dokumentarkiv