Ansökan om matchändring

Följande gäller i alla domartillsatta serier:
Föreningen som önskar flytta en match till nytt datum, ny tid eller plan skall skriftligen eller via formulär på hemsidan ansöka om detta.
Innan ansökan sänds till Gotlands FF skall föreningen
1) Kontakta motståndaren och få ett godkännande, om motståndaren inte godkänner ändringen skall detta uppges i ansökan.
2) Kontakta domaren om sådan är tillsatt. Och meddela att matchen eventuellt kommer att flyttas.

Ansökan skall vara Gotlands FF tillhanda senast 5 dagar innan matchens ursprungliga speldag. För sent inkommen ansökan behandlas i normala fall inte. En matchändringsavgift på 300:-
(för PojkAllsvenskan gäller 500:-) faktureras föreningen i efterhand.
Svar om godkänd matchändring sändes till kontaktpersonen som skrivit in ansökan.
Underlåtenhet att ansöka om ändring kan leda till straffavgift
på max 1 000:-

Följande gäller vid matchändring i övriga serier:
Ingen ansökan behöver insändas till Gotlands FF.
När lagen är överrens om ny speldag ändrar hemmalaget detta i Fogis. Om oenighet råder avgör tävlingskommittén ändringen.

Matchändringsblankett hittar du i vårt dokumentarkiv