Tillståndsansökan

Gotlands FF behandlar tillståndsansökningar från föreningar som skall arrangera cuper och liknande.
Ansökan hittar du i vårt dokumentarkiv.
Sänd in er ansökan per post eller maila ansökan till: kansli@gotlandsff.se
Avgiften är 200 kr. Faktureras föreningen efter beslut tagits.

För övriga: Deltagande vid träningsmatcher utomlands eller cuper på fastlandet skall alltid meddelas till Gotlands FF.
Ingen ansökan behöver dock göras.

Tillståndsblankett hittar du i vår dokumentbank