UEFA Avancerad

Foto: Jörgens Foto, HalmstTränarutbildning Avancerad är den andra utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege. Utildningen består av fyra delkurser om sammanlagt 17 dagar. Varje kurs består av fyra tidsbestämda utbildningstillfällen och du som sökande anmäler dig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller det internationellt gångbara examensbeviset UEFA A-Diploma.

Den Avancerade utbildningen leds av SvFF:s riksinstruktörer och är uppbggd av följande delkurser:

  • Del 1 - Ledarskap, Spelförståelse, Teknik (4 dagar)
  • Del 2 - Spelförståelse, Teknik, Träningslära (4 dagar)
  • Del 3 - Träningslära, Spelförståelse, Målvaktsspel, Ledarskap (4 dagar)
  • Diplomkurs - Teoretisk och praktisk tillämpning av de ämnesområden som behandlats på del 1-3. (5 dagar)

För att bli antagen till den Avancerade utbildningen måste du ha genomgått Diplomkurs Bas, gamla Steg 2 eller U3 med godkänt betyg. * Du måste även ha minst tre års praktisk tränarerfarenhet varav minst ett ska vara för 11-mannaspel. Antalet platser är begränsade så rangordning av sökanden görs av distriktsförbunden.

Kursavgiften år 2014 är 28 000:- och inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga fyra tillfällen. Resor och extra övernattningar ingå inte.