Fotbollens Spela Lek och Lär

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet hjälper föreningen att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ufrån när verksamheten formas. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning.

Svensk fotboll har genom FSLL förtydligat inriktningen för barn- och ungdomsfotbollen. Materialet är utformat för att passa som ett diskussionsunderlag i processen att ta fram en levande policy. Föreningen får genom FSLL möjlighet att på djupet diskutera värden som ska ligga till grund för verksamheten. Ett stöd för alla ledare rörande förhållningssätt och verksamhetsfrågor.

Delar ur innehållet:

  • Fotbollens spela, lek och lär
  • Föreningen
  • Det här är svensk fotboll
  • Riktlinjer och ledstjärnor
  • Verksamhetsprinciper
  • Spelarutbildningsplan

Svenska Fotbollförbundet ser det som en styrka om alla som är engagerade inom fotbollen har kännedom om innehållet i FSLL.

Rekommendationen är att policydokumentet tas fram med stor delaktighet av föreningens medlemmar och hålls levande i en ständigt pågående dialog i alla forum. Arbetsformen lärgrupp passar utmärkt med tanke på att samtalet mellan deltagare i en mindre grupp möjliggör goda förutsättningar för meningsutbyte, gemenskap och delaktighet. Kontakta specialdistriktsförbundet och/eller SISU Idrottsutbildarna för mer information.

Beställ Fotbollens spela, lek och lär hos Svenska Fotbollförlaget.

Ladda hem Fotbollens spela, lek och lär (PDF-dokument, 2,1 MB) (lågupplöst)

Tips! Fotbollens Policyguide