UEFA Pro

Den första Pro-utbildningen är i full gång och deltagarna kommer att examineras för Pro-Diploma i december 2010. Den andra utbildningsgruppen startade i januari 2010 och ytterligare en grupp kommer att starta 2011.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tränarutbildning Pro är den tredje och sista utbildningsnivån i Svenska Fotbollförbundets tränarstege. Utbildningen består av 10 delkurser om 45 utbildningsdagar, studieresa på cirka 5 dagar samt dagboksarbete på hemmaplan. Prokursen syftar till att ge deltagarna fördjupade och relevanta kunskaper om tränarskap på högsta nationella nivå. Utbildningen är numera också obligatorisk för de föreningar (och dess ansvariga tränare) som kvalificerar sig för UEFA:s tävlingar. Kursen är öppen för max 12 tränare.

För att bli antagen till Pro måste du ha genomgått den Avancerade utbildningen (A-Diploma) eller tränarkurs Steg 3 med godkänt betyg samt minst ett års tränarerfarenhet som huvudtränare, alternativt assisterande tränare på hög nationell- eller internationell nivå *

Utöver den formella behörigheten (se ovan) kommer SvFF att särskilt beakta den sökandes tränar- och instruktörsmeriter. Vid denna granskning tillämpas ett poängberäkningssystem där erfarenhet från elit- eller hög nationell nivå premieras framför en lägre. Även antalet tränarår (oavsett nivå) beaktas utifrån denna bedömningsmall.

Andra kvalifikationer som ligger till grund vid bedömningen är:

  • spelarmeriter på landslags- och/eller elitnivå
  • annan idrotts- eller fotbollsutbildning
  • arbetslivserfarenhet som är relevant i sammanhanget.

Den slutliga examen för Pro-Diploma förutsätter även ett fördjupningsarbete (en fotbollsdagbok alternativt ett specialarbete) samt en studieresa.
Fotbollsdagboken är ett enskilt arbete som innebär att kursdeltagaren ska dokumentera och redovisa sitt arbete som tränare i eget klubblag under ett visst antal veckor. Denna del i utbildningen kan i vissa fall ske vid senare tillfälle om vederbörande inte har något eget lag. Som sökande behöver du alltså inte vara aktiv tränare för ett lag samtidigt som utbildningen äger rum. Studieresan genomförs under kursens gång i samråd med kursledningen.

Närmare information om studieresan och dagboksarbetet/specialarbetet lämnas av kursledningen under kursens gång.