Futsal restriktioner

Futsal i Södervärn och ICA MAXI Arena.

Med anledning av de nya direktiven och p.g.a. pågående pandemi besluta Tävlingskommittén den 2021-11-29 att vidta följande åtgärder:
Vi stänger samtliga hallar, Södervärn, Ica Maxi arena, Sävehallen, Solklintshallen och Hemsehallen för publik from 2021-12-22.