Personalförändringar på GFF kansli

Från och med den 23/12 2021 så kommer tävlingsärenden att övertas av Andreas Olson och Thomas Wessman. Andreas Olson har avsagt sig styrelseuppdraget i GFF.

Kontaktinformation finns på : Personal och styrelse - Gotland (svenskfotboll.se)

Alla frågor gällande tävling mejlas på : tavling@gotlandsff.se