Äntligen får vi spela matcher men….

Viktigt att vi tänker på följande!

  • Den som är sjuk stannar hemma till och med 2 dagar efter tillfrisknande.
  • Vi delar inte utrustning
  • I samband med matcher bör ombyte och dusch ske hemma i de fall det är möjligt och lämpligt
    • Detta gäller för alla av distriktet arrangerade matcher
    • För matcher mot fastlandslag gäller att man följer de rekommendationer som SvFF och FHM anger när det gäller omklädningsrum och ombyte
  • Sammandrag i de yngre åldrarna (3mot3 och 5mot5) är tillåtet men undvik trängsel där det går
  • Publikantalet på de arenor som saknar ut markerade sittplatser är begränsningen 100 personer

Fullständiga riktlinjer från SvFF hittar ni här https://www.svenskfotboll.se/49c7b0/globalassets/svff/bilderblock/2105/svensk-fotbolls-verksamhet-under-corona---beslut-riktlinjer-och-rad-2021.05.31.pdf