Personal och styrelse

Telefon 0498-27 80 56
E-post kansliet@gotlandsff.se
Besök Idrottens Hus, Färjeleden 5, Visby

GOTLANDS  FOTBOLLFÖRBUND   
BANKGIRONUMMER                 828 - 1115
ORGANISATIONSNUMMER       834 000 - 7734    

Gotlands FF - Kanslipersonal

Gotlands FF - Kanslipersonal

Gotlands FF - styrelse

Gotlands FF - styrelse

UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Mats Englund

Tel: 070-447 79 27
E-post: mats.englund@gotland.se
Ansvarsområde: Ordförande UK

Frida Myrvälder

E-post: frida.myrvalder@hotmail.com
Ansvarsområde: Vice Ordförande UK

Kristoffer Ahl

Tel: 073-5646432
E-post: kristoffer.ahl@gotlandsff.se

Adjungerad 

Linda Helledaij

E-post: linda@gotlandsff.se
Sekreterare

Thomas Wessman

Tel: 072-0775595
E-post: thomas@gotlandsff.se 

Adjungerad

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Sven-Åke "Swixen" Håkansson

Ordförande

Tel: 26 47 18
Mobil: 073-765 84 92
E-post: swixen@gotlandsff.se

Andreas Olson

E-post: andreas@gotlandsff.se

Curt Niklasson


Cia Hagvall

Mobil: 0722058597
E-post: cecilia.hagvall@se.gt.com

Hardy Hanquist

Adjungerad sekreterare
E-post: hardy@gotlandsff.se

Gunnar Nyström

Mobil: 0739621895
E-post: gunnar.nystrom@lfgotland.se

Bo Darvelid

E-post: bo.darvelid@hotmail.com

Per Olausson

Rebecca Berlin

E-post: berlinrebecca@hotmail.com

 

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

Niklas Callenmark

Mobil: 0766-957566
E-post: niklas.callenmark@telia.com

Ansvarsområde: Ordförande

Jonas Sundgren

E-post: jonas.sundgren@gotland.se

Jan Lindell

Tel: 0706-288301
E-post: janflindell@gmail.com

Thomas Wessman

Tel: 072-0775595
E-post: thomas@gotlandsff.se 

Adjungerad

DOMARUTSKOTTET

Bo Darvelid

Ordförande Herr

Mobil: 0706-698739
E-post: Bo.Darvelid@hotmail.com

Per Olausson

Rebecca Berlin

E-post: berlinrebecca@hotmail.com

DICIPLINUTSKOTTET

John-Erik Larsson

Ordförande

Mobil: 070-766 88 40
E-post: john-erik.larsson@tele2.se

Leif Pettersson

Mobil: 070-447 73 55
E-post: leif.pettersson03@hsf.gotland.se

Hardy Hanquist

Adjungerad sekreterare

Tel: 0498-27 80 56
E-post: hardy@gotlandsff.se

Sven-Åke Håkansson

E-post: swixen@gotlandsff.se

Andreas Olson

E-post: andreas@gotlandsff.se

REVISORER

Anita Levander

Tel: arb 0498-20 60 38
Mobil: 070-560 96 88
E-post: anita.levander@lr-revision.se

Britt Landergren Wolter

Tel: 0498-27 49 09
Mobil: 072-8541169
E-post: brittlandergren@hotmail.com

Affe Andersson

Suppleant

Tel: 0498-24 61 05
Mobil: 070-697 59 55
E-post: magganaffe@telia.com

Lennart Ahlgren

Suppleant

Tel: 0498-27 91 92
Mobil: 070-779 11 77
E-post: lennart.ahlgren@lr-revision.se

VALBEREDNING

Gunnar Kotz

E-post: gunnar.kotz@i.lst.se

Thomas Lundblad

E-post: thomaslundblad@comhem.se

Olle Björklund

E-post: qvie-konsult@hotmail.com

Ansvarsområde: ordförande, sammankallande

Kerstin Stålberg

E-post: askebyset@hotmail.com

Jessica Nilsson

 

HEDERSLEDAMÖTER

Hans Rosengren

Hedersordförande

Mobil: 070-655 40 82
E-post: helge.rudolf@telia.com

Christer Martinsson

Hedersledamot

Tel: 0498-21 83 33